Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Θέση εξωτερικού συνεργάτη λογιστή στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου ΜακεδονίαςΤο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις οικονομικές προσφορές τους για την αξιολόγηση και την κάλυψη μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη, με σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με αντικείμενο την υποστήριξη του Ινστιτούτου σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα, για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης μέχρι 31/12/2015 και με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας.
Απαραίτητα προσόντα:
- Κατοχή άδειας λογιστή Α΄ Τάξης
- Γνώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, κεφαλαίου, χαρτοσήμων και ΦΠΑ.
 Τα προσόντα όλων των υποψηφίων θα αποδεικνύονται από νόμιμα επικυρωμένα αποδεικτικά.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά και τις οικονομικές προσφορές τους μέχρι 14/09/2015, κατά τις ώρες 10.00 – 12.00, στη Γραμματεία του ΕΠΙ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, γραφείο 501 (5ος όροφος – Πύργος Οικονομικού), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310891796. 
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή άλλο πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με τις παραπάνω γνώσεις και επαγγελματικές εμπειρίες (πρωτότυπα ή επικυρωμένα νόμιμα φωτοαντίγραφα)
4. Οικονομική προσφορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου