Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

15 οι θέσεις εργασίας στο Δήμο ΔράμαςΠρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως (10) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη και να την υποβάλουν, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Βεργίνας 218Α, 66100 Δράμα, Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, από ώρα 07.00π.μ. έως 15.00μ.μ.. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ιωαννίδου Θεοδώρα ή Καβάκα Ελευθερία, τηλ. 2521047022. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

13 θέσεις εργασίας στο Δήμο ΔάφνηςΗ Σχολική Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού, προκηρύσσει την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2015-2016.
Έργο των προσλαμβανομένων θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και των προαυλίων των παραπάνω σχολικών μονάδων.
Η σχέση εργασίας θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία της υπογραφής της έως και 30-06-2016.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 31/08/2015 έως και τις 4/09/2015 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τις 09:30 μέχρι και τις 14:00 στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής, οδός Ηλιουπόλεως 120, Δάφνη, 4ος όροφος, τηλ.2109760118. Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και προϋπηρεσία σε σχολείο κι ορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:
1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο)
4. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο)
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας έτους 2015.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
7. Βεβαίωση ανεργίας ή Φωτοτυπία δελτίου ανεργίας σε ισχύ.
8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει).
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ο/η ενδιαφερόμενος/η υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 
ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων των σχετικών σχολικών μονάδων.


Εξ ολοκλήρου επιδότηση σε ανέργους από τον ΟΑΕΔΤέσσερα νέα προγράμματα του καινούριου ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ για επιδότηση από 50% έως και 100% ανέργων που θέλουν να ανοίξουν επιχειρήσεις ή ήδη είχαν κάνει έναρξη αλλά και μικρών τουριστικές επιχειρήσεων προκηρύσσονται σταδιακά μετά τις εκλογές.
Αναλυτικά οι νέες δράσεις είναι:
1. Ενίσχυση της ρευστότητας και στήριξης της απασχόλησης Πρόκειται για πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί αμέσως μετά τις εκλογές από το υπουργείο Οικονομίας και τον ΟΑΕΔ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60 εκ ευρώ. Ο αριθμός των εκτιμώμενων ωφελουμένων ανέρχεται σε 10.000 άτομα/επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 και μετά καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση της απασχόλησης μετά την 1/1/2015 προσλαμβάνοντας άνεργο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η δράση στόχο έχει να καλύψει αναδρομικά για το 2015 (με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ) τις δαπάνες των νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, πάγια, ασφαλιστικές εισφορές, ποσοστό επί του εξοπλισμού) ή να επιδοτήσει με 450 ευρώ μηνιαίως τη νέα θέση εργασίας που δημιουργήθηκε υπό την δέσμευση της επιχείρησης για διατήρηση της θέσης αυτής για αντίστοιχους μήνες.

Δυσάρεστη έκπληξη αύριο για συνταξιούχους του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑΔυσάρεστη έκπληξη περιμένει αύριο τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ που θα δουν τις συντάξεις τους τσεκουρωμένες όπως άλλωστε ήδη βίωσαν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και του Δημοσίου, λόγω της αύξησης της παρακράτησης υπέρ ΕΟΠΥΥ 
Η αύξηση από το 4% στο 6% της εισφοράς που καταβάλουν οι συνταξιούχοι υπέρ του κλάδου υγείας στις κύριες συντάξεις και η επιβολή της εισφοράς 6% και στις επικουρικές συντάξεις αναδρομικά από 1η Ιουλίου οδηγεί σε μειώσεις συντάξεων. 
Καθώς δε η παρακράτηση του 6% γίνεται επί του αρχικού μεικτού ποσού της κύριας σύνταξης, δηλαδή χωρίς τον υπολογισμό των κρατήσεων που έχουν επιβληθεί από το 2010 και μετά, η πραγματική μείωση αγγίζει το 4% και όχι το 2%. 
Για παράδειγμα, συνταξιούχος του ΟΑΕΕ που το 2010 ελάμβανε κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ μεικτά, σήμερα και μετά τις περικοπές των προηγούμενων ετών έχει ευρεθεί να λαμβάνει σύνταξη 912 ευρώ. 

Κάρτα δικαιούχου για όλα τα μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Λέσβου


Η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, κα Αναστασία Αντωνέλλη, ανακοινώνει ότι, ο Οργανισμός προχώρησε στην έκδοση κάρτας δικαιούχου, για όλα τα μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου και συσσιτίου του Δήμου μας, χρονικής διάρκειας ενός έτους, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση τους και να ξεπεραστούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνταν.
Από αύριο Τρίτη 1 Σεπτέμβρη 2015, παρακαλούνται τα μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λέσβου, καθώς επίσης και οι δικαιούχοι του δωρεάν συσσιτίου, να παραλάβουν κάρτες μέλους, από τα Γραφεία του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Αγίας Ειρήνης 10 – Μυτιλήνη, από την αρμόδια υπάλληλο, κα Παπαδάκη Μυρσίνη.

16 καθαρίστριες προσλαμβάνονται στο δήμο Δάφνης – Υμηττού


Την προκήρυξη των θέσεων καθαριστριών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού και Συγκρότηση και τον ορισμό 3μελούς Επιτροπής για

Πληρωμή για έξοδα μετακίνησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ


Πληρωμή για έξοδα μετακίνησης έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε δώδεκα δικαιούχους σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα 

Οι τιμές των εισιτηρίων στην ΔΕΘ-Ποιοι θα εισέλθουν δωρεάνΣτις 5 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πύλες της η 80η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). 
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης στις 20:00. 
Η ΔΕΘ στην 80η διοργάνωση της θα αναδείξει τις καινοτομίες, τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και την αδιάκοπη προσπάθεια ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων. 
Η Έκθεση θα διαρκέσει έως τις 13 Σεπτεμβρίου 

Προκήρυξη για την πρόσληψη 16 καθαριστριών στο Δήμο Δάφνης ΥμηττούΗ Σχολική Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού, προκηρύσσει την πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2015-2016.
Έργο των προσλαμβανομένων θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και των προαυλίων των παραπάνω σχολικών μονάδων. 
Η σχέση εργασίας θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία της υπογραφής της έως και 30-06-2016. 
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 31/08/2015 έως και τις 4/09/2015 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τις 09:30 μέχρι και τις 14:00 στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής, οδός Ηλιουπόλεως 120, Δάφνη, 4ος όροφος, τηλ.2109760118. Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και προϋπηρεσία σε σχολείο κι ορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής: 

Στρεσογόνο για τις γυναίκες το ανδροκρατούμενο εργασιακό περιβάλλον


Περισσότερο στρες και επιβάρυνση στην υγεία τους προκαλεί στις γυναίκες το ανδροκρατούμενο εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική έρευνα.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου Bloomington στην Ιντιάνα των ΗΠΑ οι γυναίκες που εργάζονται σε χώρους όπου υπερισχύουν οι άντρες εργαζόμενοι παρουσιάζουν αυξημένο στρες.
Όπως ανακοινώθηκε στο συνέδριο της Αμερικανικής Κοινωνιολογικής Ένωσης, οι επιστήμονες μέτρησαν τα επίπεδα της κορτιζόλης, γνωστή ως ορμόνη τους στρες, και διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που είναι λιγότερες έναντι των ανδρών σε μια δουλειά, παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα στρες, ενώ αυτές που εργάζονται

Σύνταξη βάσει εισφορών του εργασιακού βίου


Τη χορήγηση συντάξεων με βάση τις εισφορές ολόκληρου του εργασιακού βίου και χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης (του ν. 3863/10) ακόμη και για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους -που διατηρούν, παρά τις τελευταίες αλλαγές στο Ασφαλιστικό, ευνοϊκότερο τρόπο υπολογισμού για τον χρόνο ασφάλισης έως το 2010- εισηγούνται μέλη της Επιτροπής «σοφών» για το νέο συνταξιοδοτικό.
Η εισήγηση αναμένεται να υποβληθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κατρούγκαλου την επόμενη εβδομάδα, με δεδομένη την προβλεπόμενη από το τρίτο μνημόνιο ενοποίηση (το 2016) «υπό την ομπρέλα» του ΙΚΑ όλων των Ταμείων κύριας ασφάλισης και στο πλαίσιο της αναζήτησης «ισοδύναμων» μέτρων για να «καλυφθούν» τα ελλείμματα της κοινωνικής ασφάλισης χωρίς νέες «αδικαιολόγητες» περικοπές στις συντάξεις.
Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, η εφαρμογή ενιαίου τρόπου υπολογισμού όλων των συντάξεων θα «εξαφανίσει» τα ειδικά καθεστώτα που εξακολουθούν να ισχύουν κυρίως στα ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών κ.α.) ύστερα από την κατάργηση των κοινωνικών πόρων, θα απλοποιήσει τον τρόπο απονομής των συντάξεων και θα εξοικονομήσει πόρους για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

2 θέσεις για πτυχιούχους στο Δήμο Κομοτηνής
Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτηνής, ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας, που εδρεύει στην Κομοτηνή, και συγκεκριμένα επί της οδού Ν. Τσανακλή αρ. 15, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων : « JOINT STRATEGY FOR THE SOCIAL PROTECTION OF VULNERABLE SOCIAL GROUPS – GIMMIE SHELTER» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 και «ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ» (κωδικός ΟΠΣ 376937) που έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος. 

"Απλήρωτη" η εργασία στο Εθνικό κτηματολόγιο-Καταγγελία της ΠΟΕ-ΟΤΑ


Με Δελτίο Τύπου τον Ιούνιο του 2015 (αριθμ. πρωτ.: 714/17-6-2015) η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είχε ενημερώσει όλους τους αρμόδιους φορείς για την εμπλοκή που υπάρχει στην καταβολή της προβλεπόμενης αμοιβής στους Δημοτικούς Υπαλλήλους που εργάστηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Δημοτολόγιο», παρέχοντας πρόσθετη εργασία και πέρα του καθιερωμένου ωραρίου.
Τότε, σε συνάντηση Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» και παρά τη διαβεβαίωση πως τα χρήματα υπάρχουν, διαπιστώθηκε αδυναμία καταβολής των οφειλομένων ποσών στους δικαιούχους. Ωστόσο αναλήφθηκε η δέσμευση να βρεθεί λύση σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή των εργαζομένων.
Διαπιστώνουμε πως μέχρι και σήμερα και μετά από επικοινωνία με την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», καμία λύση δεν έχει δρομολογηθεί, παρά και τις παρεμβάσεις μας τόσο στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Βούτση όσο και στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανησυχία μας πως οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν τελικά να μείνουν απλήρωτοι!

Εργαζόμενοι «μιας ημέρας» και… βαθιάς νύχτας στον Ιππόδρομο


Ο Ιππόδρομος / ΟΔΙΕ, από την ίδρυση του (πριν από 50 χρόνια) μέχρι και σήμερα -πριν από την ιδιωτικοποίηση του-, είχε τη θλιβερή πρωτιά να χρησιμοποιεί για την προετοιμασία και διεξαγωγή των ιπποδρομιών εργαζομένους με τη μεσαιωνική συνθήκη εργασίας της «σύμβασης της μιας ημέρας» (χουντικός Ιδρυτικός Νόμος 598/68)*.
Προτού ακόμα έρθουν τα μνημόνια και τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα, η τρόικα και οι τοκογλύφοι - δανειστές, που προσπαθούν να επιβάλλουν την πλήρη κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, ο Ιππόδρομος είχε ανοίξει το δρόμο στο καθεστώς υπερεκμετάλλευσης και απαξίωσης της εργασίας, αφού τα έχει ήδη εφαρμόσει.
Στις 8/7/2015, πραγματοποιήθηκε η τελευταία ιπποδρομιακή συγκέντρωση λόγω της επικείμενης διαδικασίας εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ για να περάσει στις 15/7 στον ΟΠΑΠ. Αυτό δεν έχει συντελεστεί και ακολούθησε δεύτερη μετάθεση για τις 24/8 και τρίτη μετάθεση για 30/9. Η λειτουργία του ΟΔΙΕ ως ΔΕΚΟ του κράτους έχει πάρει παράταση - τουλάχιστον μέχρι τότε.

Δικαίωμα υποψηφιότητας στις εκλογές έχουν οι....Το ποιοι μπορούν να είναι υποψήφιοι και μέχρι πότε πρέπει να δηλωθούν απο τα κόμματα που θα συμμετέχουν στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου καθορίζει εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η παρούσα εγκύκλιος, αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνση των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, για τα θέματα που αφορούν στην υποβολή των υποψηφιοτήτων, στις προϋποθέσεις και στα κωλύματα εκλογιμότητας, στις αντίστοιχες ενέργειες των κομμάτων και υποψηφίων και στις προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να συντελεσθούν οι ενέργειες αυτές κ.λπ.
Επίσης, παρέχονται και σχετικές με τα ανωτέρω θέματα πληροφορίες, που κρίνονται χρήσιμες για τη διευκόλυνση των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών.

Διανομή προϊόντων χωρίς μεσάζοντες στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας
Ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στο πλαίσιο των Κοινωνικών του Δραστηριοτήτων, διοργανώνει την απευθείας διάθεση προϊόντων Xωρίς Mεσάζοντες με σκοπό να ενισχύσει τον κοινωνικό ιστό της πόλης μέσα από δομές αλληλεγγύης.
Μία δράση που στόχο έχει να προσφέρει σε κάθε δημότη, σε κάθε πολίτη μεγάλο αριθμό ειδών ποιοτικών προϊόντων σε χαμηλή τιμή και να στηρίξει το μικρομεσαίο Έλληνα παραγωγό. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 08.00-13.00 στον Πεζόδρομο Δεκελείας προς τη Λίμνη του Αλσους.

ΠΟΕ ΟΤΑ: Να μπει τέλος στην κοροϊδία της εξευτελιστικής εκλογικής αποζημίωσης των 100 ευρώ


Έντονη είναι η αντίδραση της ΠΟΕ ΟΤΑ αναφορικά με την εκλογική αποζημίωση που θα πάρουν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αναλυτικά, με ανακοίνωσή της, τονίζει:
«Για μία ακόμη φορά βρισκόμαστε εν’ όψει μιας εκλογικής αναμέτρησης μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όπου οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα κληθούν να φέρουν σε πέρας την προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας λαμβάνοντας ως εκλογική αποζημίωση το εξευτελιστικό ποσό των 100,00 ευρώ.
Μπορεί το διακύβευμα των εκλογών του περασμένου Ιανουαρίου να ήταν βαρύ, όπως άλλωστε και των επερχόμενων εκλογών του Σεπτεμβρίου, ωστόσο η κοροϊδία στην πλάτη των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επωμίζονται τον μεγαλύτερο φόρτο της προετοιμασίας των εκλογών, δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τόσο στις προηγούμενες κυβερνήσεις όσο και στην απερχόμενη συγκυβέρνηση, δεν μπορεί οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αντιμετωπίζονται ως παιδιά ενός κατώτερου Θεού και να λαμβάνουν ως εκλογική αποζημίωση το εξευτελιστικό ποσό των 100,00 ευρώ, όταν σε άλλους κλάδους το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης φτάνει έως και τα 2.000 ευρώ.
Παράλληλα, πέραν της κοροϊδίας του «φιλοδωρήματος», όπως μπορεί να χαρακτηριστεί η εκλογική αποζημίωση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο εμπαιγμός των κυβερνήσεων απέναντι στους εργαζόμενους επεκτείνεται και στην μη καταβολή των οφειλόμενων εκλογικών αποζημιώσεων με αποτέλεσμα σε περισσότερους από πενήντα (50) Δήμους της χώρας οι εργαζόμενοι να μην έχουν λάβει την εκλογική αποζημίωση από τις εκλογές του Μαΐου 2014, ενώ δεν έχει ακόμα καταβληθεί στους περισσότερους Δήμους της χώρας η εκλογική αποζημίωση των εκλογών που διεξήχθησαν τον Ιανουάριο του 2015 και του δημοψηφίσματος του Ιουλίου του 2015.

Αμετάβλητα ΕΝΦΙΑ και Αντικειμενικέε αξίεςΑμετάβλητη θα παραμείνει φέτος, έπειτα από αρκετά χρόνια, η φορολογική πολιτική που αφορά την ακίνητη περιουσία, καθώς τόσο ο ΕΝΦΙΑ, που αποτελεί τον βασικότερο ετήσιο τακτικό φόρο στα ακίνητα, όσο και οι αντικειμενικές αξίες επί των οποίων υπολογίζεται ο εν λόγω φόρος διατηρούνται χωρίς καμία αλλαγή. 
Ειδικότερα, όπως προβλέπει και η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών, ο εισπρακτικός στόχος του ΕΝΦΙΑ για το 2015 παραμένει στα 2,65 δισ. ευρώ, αμετάβλητος από το 2014.

Φτώχια και στη Βέροια-Θα λειτουργήσουν δημοτικά ιατρεία
Για πληροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο 23310-74113 ή να επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στην οδό Καπετάν Άγρα 6 στον 1Ο όροφο.
Στο Δημοτικό Ιατρείο Δήμου Βέροιας προσφέρονται Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε άπορους και ανασφάλιστους πολίτες του Δήμου Βέροιας, από εθελοντές επαγγελματίες υγείας.

Κοινωνικό Φροντιστήριο και από το Δήμο Παλλήνης


Μετά από τρία χρόνια, συνεχίζει και εφέτος την λειτουργία του το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Παλλήνης. 
Για την φετινή σχολική χρονιά η λειτουργία των τμημάτων προβλέπεται να ξεκινήσει στις 21 Σεπτεμβρίου ενώ οι εγγραφές θα συνεχιστούν από την 1η Σεπτεμβρίου. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από την 1η Σεπτεμβρίου στα παρακάτω σημεία: Κοινωνικό Φροντιστήριο (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Λεονταρίου) τηλ.210-6032012, Γραφείο Διαμεσολάβησης του Δήμου Παλλήνης, Ιθάκης 12, Γέρακας, 1ος όροφος, 2106604718 Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης, Φειδιππίδου 25Α, Πλατεία Ελευθερίας, τηλ.2132031614. 

Παραμένουν έγκλειστοι στις στοές 150 μεταλλωρύχοι και οι συνάδελφοί τους ξεκίνησαν κατάληψη στο εργοτάξιο Ολυμπιάδας


Υπό ολική κατάληψη τελεί από σήμερα το εργοτάξιο Μεταλλίου Ολυμπιάδας, μετά από ομόφωνη απόφαση των εργαζομένων.
Όπως ενημερώνουν οι μεταλλωρύχοι, τους ζητήθηκε από την Διοίκηση  της Ελληνικός Χρυσός να απομακρυνθούν στο σύνολό τους από το χώρο, καθώς τελούν υπό καθεστώς διαθεσιμότητας, αλλά οι ίδιοι αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αγώνα τους και δεν υποχωρούν. 

Μην αναρτάται φωτογραφίες των παιδιών σας στο διαδίκτυοΣυνεχίζει τις εκκλήσεις προς τους γονείς ο διοικητής της Δίωξης  Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σχετικά με την μη ανάρτηση φωτογραφιών ανήλικων παιδιών στο διδίκτυο, λόγω των κινδύνων που υπάρχουν.
 Ο κ. Σφακιανάκης αναφέρθηκε σε περιστατικά παιδιών στην Ελλάδα, τα οποία βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση όταν φωτογραφίες τους «πειράχτηκαν» μέσω φωτομοντάζ και διέρρευσαν στο σχολικό τους περιβάλλον, παρουσιάζοντας π.χ. το πρόσωπο του παιδιού με το σώμα κάποιας πορvοστάρ.
Και δεν είναι η ίδια η φωτογραφία που θα ενοχλήσει το παιδί, όσο ο αδιάκοπος χλευασμός των συμμαθητών του ή, ακόμα χειρότερα, το bullying που θα ακολουθήσει.
Και δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες που μπορεί να βάλουν τα παιδιά σας σε κίνδυνο. Όπως αναφέρει η διευθύντρια του Ινστιτούτου Διαδικτύου της Οξφόρδης, Victoria Nash, υπάρχουν δύο πράγματα που οι γονείς θα πρέπει να προσέχουν:

Τα εκλογικά τμήματα της 20ης Σεπτεμβρίου-Εγκύκλιος


Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού θα καθοριστούν τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας, όπως και η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55, όπως σημειώνει σε εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών.
Ως προς τον προσδιορισμό των εκλογικών τμημάτων ψηφοφορίας, σύμφωνα με το νόμο ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη για τον ορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. «Επειδή όμως η κλήρωση των μελών των εφορευτικών επιτροπών, ο διορισμός των δικαστικών αντιπροσώπων κ.λπ. γίνονται με βάση την απόφαση αυτή, η προθεσμία όχι μόνο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαντληθεί, αλλά αντίθετα οι ανωτέρω αποφάσεις σας πρέπει να σταλούν, αμέσως μετά την προκήρυξη των εκλογών», τονίζει η εγκύκλιος.

Δείτε τις αρμοδιότητες των υπηρεσιακών υπουργών


Τις αρμοδιότητες 11 υπουργών και αναπληρωτών της κυβέρνησής της, καθόρισε με απόφαση της η πρωθυπουργός Βασιλική Θάνου.
Όπως προκύπτει από το ΦΕΚ:
1.      Στον Υπουργό Επικρατείας Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο ανατίθενται οι αρμοδιότητες που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στην εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και σε θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
2.       Στον Υπουργό Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη ανατίθενται αρμοδιότητες που αφορούν στην καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Υπουργός Επικρατείας ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), και συντονίζει και εποπτεύει τη δράση τους.

Ανάλογα με το εισόδημα και τον τζίρο οι εισφορές στον ΟΑΕΕ«Παράθυρο» για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και τη σύνδεσή τους είτε με τον τζίρο είτε με τις πραγματικές συναλλαγές, «ανοίγει» ο διοικητής του ΟΑΕΕ Τ. Πετρόπουλος.
Ηδη εκπονούμε σχετικές μελέτες, δηλώνει στην «Ημερησία» αποκαλύπτοντας ότι ήδη 222.000 έχουν επιλέξει ήδη να πληρώνουν χαμηλότερα ασφάλιστρα.
Ο ΟΑΕΕ έχει ήδη απορροφήσει στο επτάμηνο το 73,1% της προβλεπόμενης, για ολόκληρο το 2015, κρατικής χρηματοδότησης.
-Πώς θα «βγάλει» τη χρονιά;
Η προγραμματισμένη επιχορήγηση για το έτος 2015 ανέρχεται 954 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό που έχει απορροφηθεί μέχρι στιγμής είναι μικρότερο κατά 10%.

"Εξαφανίστηκε" το μσό ΕΣΠΑ για την πληροφορικήΜε ατελή έργα και με όψιμο κίνδυνο απώλειας πόρων άνω των 500 εκατ. ευρώ κλείνει το ΕΣΠΑ για την αγορά πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 
Με βάση τις προβλέψεις των ειδικών, από τα περίπου 2 δισ. ευρώ που προσδοκούσε η χώρα από αναπτυξιακά έργα στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην περίοδο 2007-13 είναι πλέον ζήτημα αν τελικά μέχρι το τέλος του έτους καταλήξουν επιτυχώς έργα και δράσεις ύψους 1 δισ. ευρώ. Ηδη από τις υλοποιηθείσες αναθεωρήσεις κατά το 2012, τα κύρια Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) με έργα ΤΠΕ, «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση» σύμφωνα με την «Καθημερινή» απώλεσαν πόρους 500 εκατ. ευρώ. 

ΟΑΕΔ: «Αυτοχρηματοδοτεί» τα προγράμματα ανεργίας


Με κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού και των ασφαλισμένων και όχι του ΕΣΠΑ συνεχίζει να χρηματοδοτεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) τα προγράμματα κατά της ανεργίας. Την ίδια στιγμή, όμως, μειώνονται τα έσοδα του Οργανισμού από το κράτος και τις ασφαλιστικές εισφορές, μέρος των ρευστών αποθεματικών του έχουν γίνει ρέπος, ενώ αυξάνεται και πάλι η "ζήτηση" για προγράμματα απασχόλησης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα Ειδικούς Διετούς Προώθησης Απασχόλησης 10.000 ανέργων το οποίο προβλέπει την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ το οποίο πραγματοποιήθηκε χθες αποφάσισε τη μεταφορά κονδυλίων ύψους 14 εκατ. ευρώ από τους λογαριασμούς του στους λογαριασμούς του ΙΚΑ προκειμένου να μην "παγώσει" το εν λόγω πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών.
Η μεταφορά αυτού του ποσού από τον ΟΑΕΔ στο ΙΚΑ κρίθηκε αναγκαία από το ΔΣ του ΟΑΕΔ λόγω καθυστέρησης εκταμίευσης των απαιτούμενων κονδυλίων από το ΕΣΠΑ για το σχετικό πρόγραμμα.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την ενίσχυση των Γυναικών στο χώρο της διαδικτυακής επιχειρηματικότηταςΤο Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία και αφορά την περίοδο 2014-2020 με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020", η οποία αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.
Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:
- Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των καλύτερων επιστημόνων, ανδρών και γυναικών
- Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων

Δυσάρεστη έκπληξη για οφειλέτες που εντάχθηκαν στις 100 δόσεις


Μια αρνητική έκπληξη θα βιώσουν μετά τις εκλογές εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι προχώρησαν σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης των οφειλών τους με τη ρύθμιση των 100 δόσεων.
Στα ψιλά γράμματα της συμφωνίας με την τρόικα που υπέγραψε η κυβέρνηση και εγκρίθηκε από τη Βουλή υπάρχει ξεκάθαρη δέσμευση για την αυστηροποίηση των κριτηρίων της ρύθμισης των 100 δόσεων αναδρομικά. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί οφειλέτες θα δουν τη μηνιαία δόση τους να αυξάνεται ενώ άλλοι θα δουν και τον αριθμό των δόσεών τους να μειώνεται.
Σε κάθε περίπτωση, αρκετοί φορολογούμενοι κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός ρύθμισης στην περίπτωση που δεν καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στο πρόσθετο βάρος από την αύξηση της μηνιαίας δόσης.

Εν μέσω 20.000 κενών, ανοίγουν τα σχολεία στις 11 Σεπτέμβρη


Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα ανοίξουν τα σχολεία για τους μαθητές, όπως έκανε γνωστό μιλώντας στο ΑΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Δημήτρης Χασάπης.
Να σημειωθεί ότι το άνοιγμα των σχολείων φαίνεται ότι θα βρει το υπουργείο εν μέσω της διαδικασίας της καταγραφής των κενών των εκπαιδευτικών, καθώς δεν υπάρχει ακόμη επίσημη καταμέτρησή τους. «Έχουμε κάνει μια εκτίμηση που είναι πολύ χαμηλότερη της αρχικής (σ.σ. η αρχική εκτίμηση ήταν της τάξεως των 20.000 κενών).

Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων στο οποίο δεσμεύτηκε η Ελλάδα κατά τον Ντάισεμπλουμ


Μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να μην έδωσε στη δημοσιότητα καμία σχετική λίστα, αλλά -κατά την διαδικασία της έγκρισης του μνημονίου 3 από την ολλανδική βουλή- ο Γερούν Ντάισεμπλουμ κατέθεσε έγγραφο με 55 δράσεις ιδιωτικοποιήσεων που πρέπει να εκτελέσει η ελληνική κυβέρνηση μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Αστέρας, Ελληνικό, Κασσιώπη, ΟΛΠ, ΟΛΘ, Αεροδρόμια, μαρίνες, αλλά και άλλες περίεργες διατάξεις βρίσκονται στα μικρά γράμματα της Συμφωνίας.
Το thepressproject.gr μετέφρασε όλες τις δράσεις και τις παρουσιάζει:

ΑΕΕΓΑ: Οι τραπεζίτες μηδενίζουν τις προοπτικές εξέλιξης των εργαζομένων


Για «μεγάλη δυσλειτουργία» της Εθνικής Ασφαλιστικής, με εργαζομένους που βλέπουν να μηδενίζονται οι προοπτικές εξέλιξής τους, με ένα παραγωγικό δίκτυο χαμένο στις καθημερινές αλλαγές των εγκυκλίων και με διοικούντες άσχετους με το ασφαλιστικό αντικείμενο, κάνει λόγο ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΕΕΓΑ, τονίζοντας ότι η εταιρεία «κατέληξε να διοικείται πια κυρίως από τραπεζίτες και όχι από τους ανθρώπους της, τους ασφαλιστές».
Για την κατάσταση αυτή, κατηγορεί τη «μητέρα» εταιρεία, την Εθνική Τράπεζα, αλλά και την διοίκηση της ΑΕΕΓΑ, που δεν έχει καταστήσει σαφές στην ΕΤΕ «ότι η θυγατρική της ασφαλιστική εταιρεία δεν είναι τραπεζικό κατάστημα, ούτε έχει τους ίδιους όρους λειτουργίας και διαχείρισης».
Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Υπαλλήλων, τα τελευταία χρόνια διορίζονται πρόσωπα σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις ευθύνης της εταιρείας, τα οποία κάνουν έναν μικρό κύκλο - εγγράφουν την θητεία τους στην Εθνική Ασφαλιστική - και αποχωρούν, «εμπλουτίζοντας το βιογραφικό τους με την υπηρεσία τους στην μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας, χωρίς τελικά να έχουν συνδράμει ουσιαστικά στην πρόοδο της εταιρείας».

Ζητούνται τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων


  1. Μεγάλη εταιρεία μονώσεων ζητά δύο άτομα που να γνωρίζουν από συγκόλληση σφαλτοπάνου. Τηλ. επικοινωνίας: 210-2322190.

Πρόσληψη καθηγητριών αγγλικών στην Κοζάνη


Καθηγήτριες -τες πτυχιούχοι αγγλικών ζητούνται από το ΚΞΓ «Σύγχρονο» στην Κοζάνη (Μπλιούρα 2). 

Ανανέωση συμβάσεων


Οι ανανεώσεις συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απαγορεύονται ρητώς από δυο τρεις νόμους, αλλά αυτό δεν αποτρέπει τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του

Ξεκινούν οι αλλαγές των εργασιακών


Τη διαβούλευση για τις αλλαγές στα εργασιακά θα δρομολογήσει η υπηρεσιακή κυβέρνηση, ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του
θα επιδιωχθεί άμεσα επαφή με διεθνούς κύρους εμπειρογνώμονες, την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το συνδικαλιστικό νόμο και την προστασία των εργαζομένων από τις ομαδικές απολύσεις.

Με 8μηνα οι προσλήψεις στην καθαριότητα του Δήμου Θάσου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου, που εδρεύει στη Θάσο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

Πρόσληψη προσωπικού στην εφορεία αρχαιοτήτων ΑρκαδίαςΑνακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση της ανασκαφικής έρευνας για χρονικό διάστημα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015 εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Καλαβρύτων 211 22100 Τρίπολη (τηλ. επικοινωνίας:2710 225243 από 9:00 πμ έως 13:00 μμ) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia . gov.gr) και του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 31/8/2015 μέχρι και 4/9/2015. 

Μέσω των ΚΕΠ υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για ανέργους

Διαβάστε αναλυτικά ποιες Μέσω των ΚΕΠ, θα μπορούν στο εξής αν εξυπηρετούνται οι άνεργοι, για μία σειρά από υποθέσεις τους, χωρίς καθυστερήσεις  και πολύωρες ουρές, μετά από κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας.
Ειδικότερα, από τις 27 Σεπτεμβρίου όλοι οι άνεργοι αλλά και όσοι συναλλάσσονται με τον ΟΑΕΔ, θα μπορούν να ανανεώνουν τα βιβλιάρια τους και να αποκτούν βεβαιώσεις μέσω των ΚΕΠ. Ο κατάλογος των υποθέσεων που θα μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω των ΚΕΠ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανανέωση του δελτίου ανεργίας, την έκδοση βεβαίωσης για τον χρόνο ανεργίας όπως επίσης και την αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας, μακροχρόνιας ανεργίας κλπ. Μάλιστα, η απόφαση προβλέπει ότι από τις 04 Ιανουαρίου, μέσω των ΚΕΠ θα μπορούν να κινούνται οι διαδικασίες ακόμη και για την χορήγηση επιδομάτων. 
Οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, κατόπιν διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «ΕΚΕΡ -ΕΡΜΗΣ»

Όνειρο απατηλό πια η σύνταξη στα 62 έτη


Με τον νέο νόμο τα περισσότερα παράθυρα για πρόωρη συνταξιοδότηση κλείνουν και οι περισσότεροι θα δουν τα όρια ηλικίας να αυξάνονται ακόμη και ως τα 67 έτη.
Ποιοι χάνουν οριστικά τα 62 ακόμη και για μειωμένη
Ουσιαστικά για τους ασφαλισμένους, άνδρες και γυναίκες, το μίνιμουμ των ενσήμων γίνεται πλέον το όριο των 4.500 παράλληλα με τη συμπλήρωση του 62ου έτους και έτσι για να βγουν σε σύνταξη με βάση τον νέο νόμο θα πρέπει απαραιτήτως να το συμπληρώσουν και τα δύο όρια.
Έτσι όσοι συμπληρώσουν το 62ο έτος το 2015 μετά τον Αύγουστο θα βγουν σε σύνταξη στα 62,6 έτη, όσοι γίνουν 62 το 2016 θα βγουν σε σύνταξη στα 63,3, όσοι συμπληρώσουν το 62ο έτος το 2018 στα 64,5 έτη.
Οι άνδρες που μπορούσαν να βγουν σε σύνταξη στα 60 με 10.000 μέρες ασφάλισης πλέον με τον νέο νόμο θα επιβαρύνονται με εννιά μήνες για κάθε έτος από δω και πέρα ώσπου να συμπληρώσουν το 60 έτος.

Ανησυχία για τους εργαζόμενους των μεγάλων έργων-Κινδυνεύουν τα έργα να σταματήσουν(ΓΡΑΦΗΜΑ)


Περισσότερο από 1,7 δισ. ευρώ έχει καταβάλει από το 2008 έως σήμερα το Δημόσιο, μόνο ως μέρος της άμεσης χρηματοδοτικής του συμβολής στους τέσσερις από τους πέντε παραχωρημένους αυτοκινητόδρομους. Σ’ αυτό το ποσό θα πρέπει να προστεθούν αποζημιώσεις και έσοδα από διόδια.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παρουσιάζει σε ρεπορτάζ της η «Καθημερινή», το πιο προχωρημένο από τα τέσσερα έργα είναι το τμήμα Μαλιακού – Κλειδιού (Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου), το οποίο έφθασε το 93%, ακολουθεί η εθνική οδός Ελευσίνας – Κορίνθου – Πάτρας (Ολυμπία Οδός) με 68,5%, ο Ε65 (Κεντρική Οδός) με 62,6% και η Ιόνια Οδός (Νέα Οδός) με 58,6%.
Τα συγκεκριμένα έργα ξεκίνησαν την περίοδο 2007-2008, σταμάτησαν το 2010-2011 και μπήκαν ξανά μπροστά στα τέλη του 2013, με σκοπό να ολοκληρωθούν τέλη του 2015, στόχος που δεν είναι πλέον εφικτός.

ΝΔ: Δεν ακολουθούμε τον υβριστή ΤσίπραΕπίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, σχολιάζοντας την δευτερολογία του στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ.
«Ο κ. Τσίπρας παράγει περισσότερα ψέματα από όσα μπορούν να καταναλώσουν αυτοί που τον ακούνε. Κάθε μέρα που περνά και κατρακυλούν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας ολοένα και περισσότερο θα διχάζει, θα βρίζει, θα ρίχνει λάσπη, στη Νέα Δημοκρατία και στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη», αναφέρει η ανακοίνωση.