Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Θέση με πτυχίο και μεταπτυχιακό στον τομέα της πληροφορικής στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων


Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενδιαφέρεται να προσλάβει "Πληροφορικό" με τα κάτωθι προσόντα: Πτυχίο και μεταπτυχιακό στον τομέα της πληροφορικής, άριστη γνώση δικτύων και λειτουργικών συστημάτων.
Για τη θέση απαιτούνται ηλικία μέχρι 40 ετών, πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής, άριστη ικανότητα επικοινωνίας.

Παρακαλούμε υποβάλλετε την αίτηση, που θα βρείτε διαθέσιμη μαζί με την αναλυτική προκήρυξη στο σύνδεσμο http://www.teke.gr, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hdigf.gr.
 Όλες οι επαφές θα γίνουν με απόλυτη εχεμύθεια.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά με την πορεία της αίτησής τους.
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενδιαφέρεται να προσλάβει "Πληροφορικό" με τα κάτωθι προσόντα: Πτυχίο και μεταπτυχιακό στον τομέα της πληροφορικής, άριστη γνώση δικτύων και λειτουργικών συστημάτων. Για τη θέση απαιτούνται ηλικία μέχρι 40 ετών, πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής, άριστη ικανότητα επικοινωνίας. Παρακαλούμε υποβάλλετε την αίτηση, που θα βρείτε διαθέσιμη μαζί με την αναλυτική προκήρυξη στο σύνδεσμο http://www.teke.gr, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hdigf.gr. Όλες οι επαφές θα γίνουν με απόλυτη εχεμύθεια. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά με την πορεία της αίτησής τους.

www.diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου