Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Θέση Μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Ινστιτούτο Μεσογειακών ΣπουδώνΤο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ- ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη Δράση «ΚΡΗΠΙΣ» ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταδιδακτορικό ερευνητή με ειδίκευση στην ιστορία των Ελλήνων Μηχανικών του 20ού αιώνα. Ο/Η μεταδιδακτορικός/κη ερευνητής/ερευνήτρια θα συνεργαστεί στην προετοιμασία έκθεσης για την κοινωνική δράση των Ελλήνων Μηχανικών του 20ού αι., και θα απασχοληθεί για το παραπάνω διάστημα στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, στο Ρέθυμνο, καθώς και σε βιβλιοθήκες και αρχεία της Αθήνας.

Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι 2 μήνες (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2015) και το μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας 1.340 ευρώ.
Απαραίτητα προσόντα
- Διδακτορικό δίπλωμα στην ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας
- Δημοσιεύσεις - Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας
- Ερευνητική εμπειρία στην ιστορία της εκπαίδευσης, σταδιοδρομίας και κοινωνικής στράτευσης των Ελλήνων Μηχανικών.
Αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2015 στη διεύθυνση info@ims.forth.gr Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Χρήστο Χατζηιωσήφ Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, Ρέθυμνο, τηλ. (+30) 28310 25146, 56627, Fax: (+30) 28310 25810

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου