Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής για νέες τεχνικές υπολογιστικής όρασης στο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «Smart Assembly Robots with Advanced Functionalities (SARAFUN)», » [ΙΠΤΗΛ-507] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΚΩΔ. Θέσης: ΙΠΤΗΛ-507
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Πληροφορική 

Αντικείμενο: Νέες τεχνικές υπολογιστικής όρασης για την ανίχνευσης και ανακατασκευής τρισδιάστατων αντικειμένων σε εσωτερικά περιβάλλοντα: Εφαρμογή για την εκπαίδευση και βελτίωση ικανοτήτων ρομποτικού συστήματος μέσω σεναρίων επίδειξης από τον άνθρωπο.
Διάρκεια: 06 μήνες
Προθεσμία υποβολής 09-09-2015
Αποστολή Δικαιολογητικών: Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr Πληροφορίες: κ. Μπουντανούρ Καλλιόπη. e-mail: kalm@iti.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου