Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη χημικού μηχανικού στο Ινστιτούτο Χημικών ΔιεργασιώνΤο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη της Τεχνολογίας της Μοριακής Αποτύπωσης για Περιβαλλοντικές και Βιο-αναλυτικές Εφαρμογές» - «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» [259Ε - 3519] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης: 259Ε [3519] ΑΔΑ: 6Ι8Η469ΗΡ8-ΗΒΙ
Ειδικότητα: Επιστημονικός Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης ειδικότητας Χημικού Μηχανικού 
Αντικείμενο: Σύνθεση και χαρακτηρισμός μοριακά αποτυπωμένων πολυμερών (MAΠ) και εφαρμογή αυτών σε αναλυτικές τεχνικές, διεργασίες διαχωρισμού και ανάπτυξη συστημάτων ανίχνευσης
Διάρκεια: 01 μήνας Τόπος: Θέρμη Θεσσαλονίκης
Προθεσμία υποβολής 15-09-2015 και ώρα 14:00 μ.μ.
Αποστολή Δικαιολογητικών: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) 6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: κα. Θωμαΐς Αχίλλα Τηλ.: 2310 498112 email: thomais@cperi.certh.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου