Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

6 συμβάσεις μίσθωσης έργου στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου -37- με τίτλο: «Επιδημιολογική καταγραφή των προβλημάτων υγείας, διερεύνηση των αναγκών υγείας και παρέμβαση αγωγής υγείας στον αγροτικό πληθυσμό της Κρήτης» της πράξης με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙI, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει έξι (6) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 2225/Φ.30.1/31.08.2015. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 1: Συμμετοχή στη: - Δράση 6:Συγγραφή / Δημοσιότητα / Διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας - Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς. Τελικά αποτελέσματα έρευνας, αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 2,3,4: Συμμετοχή στη: - Δράση 5: Παρέμβαση αγωγής υγείας σε αγροτικούς πληθυσμούς στη βάση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 5: Συμμετοχή στη: - Δράση 5: Παρέμβαση αγωγής υγείας σε αγροτικούς πληθυσμούς στη βάση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας - Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς.
Τελικά αποτελέσματα έρευνας, αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 6: Συμμετοχή στη: - Δράση 6:Συγγραφή / Δημοσιότητα / Διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας - Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς. 
Τελικά αποτελέσματα έρευνας, αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 (15.09.2015), και ώρα 15:30.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
6 συμβάσεις μίσθωσης έργου στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης

www.diorismos.gr
Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου -37- με τίτλο: «Επιδημιολογική καταγραφή των προβλημάτων υγείας, διερεύνηση των αναγκών υγείας και παρέμβαση αγωγής υγείας στον αγροτικό πληθυσμό της Κρήτης» της πράξης με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙI, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει έξι (6) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 2225/Φ.30.1/31.08.2015. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 1: Συμμετοχή στη: - Δράση 6:Συγγραφή / Δημοσιότητα / Διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας - Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς. Τελικά αποτελέσματα έρευνας, αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 2,3,4: Συμμετοχή στη: - Δράση 5: Παρέμβαση αγωγής υγείας σε αγροτικούς πληθυσμούς στη βάση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 5: Συμμετοχή στη: - Δράση 5: Παρέμβαση αγωγής υγείας σε αγροτικούς πληθυσμούς στη βάση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας - Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς.
Τελικά αποτελέσματα έρευνας, αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 6: Συμμετοχή στη: - Δράση 6:Συγγραφή / Δημοσιότητα / Διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας - Δράση 7: Έκθεση για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε αγροτικούς πληθυσμούς. Τελικά αποτελέσματα έρευνας, αποτίμηση & ολοκλήρωση έργου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 (15.09.2015), και ώρα 15:30.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου