Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Προσλήψεις στο Δήμο Βόλβης

Ο Δήμος Βόλβης έπειτα από την υπ'αρ. 56/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών), συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του.
-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .
-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ. 2397065865) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και τις 19 Αυγούστου 2015 και ώρα 1 2:00.

-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών . -Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. -Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07 . Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ. 2397065865) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και τις 19 Αυγούστου 2015 και ώρα 1 2:00. Read more: Θέσεις εργασίας στο Δήμο Βόλβης Follow us: @dikaiologitika on Twitter

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου