Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Προσλήψεις στον Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας του Δήμου Θήρας


Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» του Δήμου Θήρας μετά την με αρ. 23/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας και την με ΑΠ 53966, 7/8/2015 απόφαση του
Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα.
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου