Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

10 γεωπόνοι στη 'Δήμητρα' και την περιφέρεια Αττικής
Εξι θέσεις Γεωπόνων ΠΕ ή, σε έλλειψη της συγκεκριμένης ειδικότητας, Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής ΤΕ προκήρυξε η Περιφέρεια Αττικής.

Οι θέσεις κατανέμονται -από δύο- στην Παλλήνη, την Ελευσίνα και στον Πειραιά. 

Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις διάρκειας έως τις 30 Νοεμβρίου. 
Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 13 Αυγούστου.

Τέσσερις συμβάσεις μίσθωσης έργου θα συνάψει ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» για τη δημιουργία ποικιλιών με χρήση των μοριακών δεικτών, με αυξημένα επίπεδα θρεπτικών στοιχείων.

Οι θέσεις αφορούν πτυχιούχους ΑΕΙ Γεωπονίας με μεταπτυχιακό στη Γενετική Βελτίωση Φυτών και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θα συνεκτιμηθούν οι -σχετικές με το αντικείμενο- δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και άλλη συναφής εμπειρία.

Αιτήσεις έως 31 Αυγούστου.  
Πληροφορίες: 2310 471 110.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου