Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

15 θέσεις εργασίας στο Σύνδεσμο Δήμων Πειραιά & Δυτικής Αττικής


Ο Σύνδεσμος Δήμων Πειραιά & Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών ως εξής:
Δέκα πέντε (15) Εργατών καθαριότητας ΥΕ

Α) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δυο μήνες εντός του έτους 2015
Β) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν. Ηλικία από 18-65.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Σύνδεσμο (Γραφείο Προέδρου) από 24/8/2015 έως 28/8/2015 και κατά τις ώρες 10:00π.μ.-13:00μμ τηλ.210-4010320-25.
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου