Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Ορίστηκαν τα ποσοστά χορήγησης συντάξεων αναπηρίας από τον ΟΑΕΕΣε διευκρινίσεις για αν εξηγήσει τις ασάφειες προχώρησε με εγκύκλιο του ο ΟΑΕΕ, σχετικά με τα ορισθέντα ποσοστά για τη χορήγηση συντάξεων αναπηρίας.
Στην εγκύκλιο αναλύεται η παραπάνω απόφαση με τα εξής παραδείγματα προσδιορισμού της αναπηρίας:
α) Έστω συνολικό ποσοστό αναπηρίας 85% (βαθμίδα αναπηρίας 80%) με ποσοστό επιδείνωσης 50% σε σχέση με την προϋπάρχουσα. 
Διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό επιδείνωσης είναι μεγαλύτερο του 40% της κατά περίπτωση αναπηρίας (32%), επομένως ο ασφαλισμένος πληροί την προϋπόθεση της αναπηρίας (βαριά αναπηρία)
β) Έστω συνολικό ποσοστό αναπηρίας 70% (βαθμίδα αναπηρίας 67%) με ποσοστό επιδείνωσης 20% σε σχέση με την προϋπάρχουσα.
Διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό επιδείνωσης είναι μικρότερο του 40% της κατά περίπτωση αναπηρίας (27%), επομένως ο ασφαλισμένος δεν πληροί την προϋπόθεση της αναπηρίας, για συνταξιοδότηση με 67%.
γ) Ωστόσο, το ποσοστό επιδείνωσης υπερκαλύπτει το 40% της μερικής αναπηρίας (20%) επομένως, ο ασφαλισμένος θεωρείται μερικά ανάπηρος και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στη βαθμίδα της μερικής αναπηρίας
Το κρίσιμο σημείο είναι η εξέταση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω αναπηρίας σε νέους ασφαλισμένους.
Εκεί θα πρέπει να διαπιστώνονται τα εξής:
Εάν πρόκειται για περίπτωση βαριάς αναπηρίας, θα απαιτείται ποσοστό επιδείνωσης μεγαλύτερο ή ίσο του 32%.
Αντίστοιχα, για αναπηρία έως 67% απαιτείται ποσοστό επιδείνωσης μεγαλύτερο ή ίσο του 27% και για μερική αναπηρία 50%, απαιτείται ποσοστό επιδείνωσης μεγαλύτερο ή ίσο του 20%
Εξαίρεση αποτελούν οι παθήσεις που οφείλονται κατά κύριο λόγο σε ψυχιατρικά αίτια, για τις οποίες δεν εξετάζεται η προϋπάρχουσα αναπηρία.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ένας ασφαλισμένος μπορεί να θεωρηθεί ανάπηρος ακόμα και αν η αναπηρία έχει προηγηθεί της ασφάλισής του. Αρκεί, με βάση τα ισχύοντα ποσοστά, το ποσοστό της «μεταγενέστερης της ασφάλισης αναπηρία να φθάνει τουλάχιστον το 40% της κατά περίπτωση αναπηρίας.».
Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό η διοίκηση του Οργανισμού βελτιώνει κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες το όριο, αφού έως τώρα ίσχυε το 50%, ενώ από εδώ και στο εξής θα ισχύει το 40%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου