Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Εργοδηγός Αποθήκης ζητείται από την Randstad Hellas


Η Randstad Hellas για λογαριασμό εταιρίας πελάτη,ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Εργοδηγό Αποθήκης.

Αρμοδιότητες/Responsibilities

 • Καλή γνώση κυκλώματος αποθήκης, μηχανογραφημένης αποθήκης
 • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, συντονισμός ομάδας – εποπτεία
 • Υπεύθυνος για την προετοιμασία και ταξινόμηση παραγγελιών
 • Υπεύθυνος των αποθεμάτων της αποθήκης, έλεγχος του stock αποθήκης και διαχείριση των χώρων αποθήκευσης.
 • Παρακολούθηση παραγγελιών μέσω ΕRP: σωστή προετοιμασία (picking – packing παλετοποίηση) και δρομολόγηση τους.
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων για την προετοιμασία και αποστολή των παραγγελιών .
 • Διενέργεια τακτικών απογραφών για συμφωνία φυσικού και μηχανογραφημένου αποθέματος των χώρων αποθήκευσης.
 • Καθημερινή αναφορά για τις παραλαβές, αποστολές, έλεγχος ποσοτήτων αποθήκης (desirable & safety stock) για παραγγελίες.
 • Αναδρομολόγηση όποτε και εάν χρειαστεί με κριτήρια επάρκειας φορτηγών και οδηγών
 • Επίβλεψη στη φόρτωση του /των φορτηγών καθώς και επίβλεψη δρομολογίων
 • Παρακολούθηση προγραμματισμένων χρόνων φόρτωσης των παραγγελιών
 • Παρακολούθηση ροής φορτώματος παραγγελιών από Οδηγούς
 • Τακτοποίηση τιμολογίων Πελατών ανά δρομολόγιο Οδηγού
Προσόντα/Requirements
 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ – ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία 5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση οργανωμένης επιχείρησης
 • Καλή χρήση H /Y και ERP : ENTER –SOFT ( κατά προτίμηση ) .
 • Πρόθυμος, συνεργάσιμος, εργατικός
Προσφορά/Offer
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση
 • Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας
Πληροφορίες/Information Vasilis Perivolas
2106770523

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου