Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Τα capital controls ισχύουν μόνο για τους πολίτες, όχι για τα κόμματαΡυθμίσεις θεμάτων εκλογικών δαπανών πολιτικών κομμάτων για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 κατά τη διάρκεια ισχύος των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, επιτρέπεται για τις προεκλογικές δαπάνες όπωψς όρίζει η εκλογική νομοθεσία, το άνοιγμα λογαριασμών όψεως σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με δικαιούχο πολιτικό κόμμα που θα συμμετάσχει στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπός του υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο πιστωτικό ίδρυμα ότι, έως την ημερομηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών, το πολιτικό κόμμα δεν διαθέτει τραπεζικούς λογαριασμούς παρά τα capital controls.

Για το άνοιγμα των λογαριασμών αυτών, ο νόμιμος εκπρόσωπος του κόμματος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, καταθέτει υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνει ότι το πολιτικό κόμμα θα συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές και αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο της απόφασης του Αρείου Πάγου για την ανακήρυξή του για τη συμμετοχή του μέσα σε δύο (2) μέρες από την έκδοσή της.
Σε όλο το διάστημα της προεκλογικής περιόδου, επιτρέπεται, από τους δικαιούχους των λογαριασμών η ανάληψη μετρητών σε ύψος που ανέρχεται στο 5% της εκλογικής κρατικής χρηματοδότησης, κατά παρέκκλιση των capital controls.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου