Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Βοηθός Αποθηκάριου / Οδηγός, προς πρόσληψη από εταιρεία- Όλα τα διακιολογητικά

Η Randstad Hellas επιθυμεί να προσλάβει Βοηθό Αποθηκάριου / Οδηγό , για λογαριασμό εταιρίας πελάτη της.
Αρμοδιότητες/Responsibilities

 • Έλεγχος παραγγελιών (παραλαβών – παραδόσεων).
 • Έλεγχος κατάστασης εμπορευμάτων
 • Τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας της επιχείρησης που εφαρμόζονται στο τμήμα, όπως παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, εκτέλεση της ορθής προετοιμασίας - εκπλήρωσης παραγγελιών, μεταφοράς εμπορευμάτων σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας.
 • Συμμετοχή στην φορτοεκφόρτωση
 • Προετοιμασία παραγγελιών
 • Συλλογή και μετακίνηση προϊόντων εντός της αποθήκης
Προσόντα/Requirements

 • Απολυτήριο Λυκείου/απόφοιτος ΙΕΚ/ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση έως 3 έτη
 • Απαραίτητη η γνώση Χειρισμού Κλαρκ
 • Καλή Γνώση Αγγλικών
 • Ικανότητα χειρισμού Η/Υ
 • Πρόθυμος/ Συνεργάσιμος/Εργατικός
 • Ομαδικό πνεύμα λειτουργίας
 • Κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος φορτηγού
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιεςΠληροφορίες/Information
Προσφορά/Offer
 • Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας
 • Πλήρη απασχόληση
 • Εκπαίδευση Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

 Vasiliki Mavrokefalou

+30 2106770523

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου