Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Προσλήψεις στο Δήμο Σάμου


Ο Δήμος Σάμου, ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη δέκα πέντε {15} ατόμων των παρακάτω ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σάμου ως εξής:

Screen shot 2015-09-09 at 3.40.00 PM
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα υπό του νόμου προβλεπόμενα προσόντα, όπως υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών {3} ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων αυτού, ήτοι μέχρι και την Παρασκευή 11/09/2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου