Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Σε εφαρμοηή πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από το υπ. Εργασίας
Πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 10,8 εκατομμυρίων ευρώ, υλοποιεί το υπουργείο Εργασίας και αφορά την ενίσχυση 557 απολυμένων της εταιρείας «Σούπερ Μάρκετ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» και άλλους 543 νέους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών (15-29 ετών) που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και οι οποίοι είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι είτε είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου