Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

Όλα όσα ισχύουν στην εγκύκλιο για τις υπηρεσιακές μεταβολές των δημοσίων υπαλλήλων


Διευκρινήσεις αναφορικά με την αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών των δημοσίων υπαλλήλων δίνει το υπουργείο Εσωτερικών με νέα του εγκύκλιο.
Όπως τονίζει η απαγόρευση της παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 αφορά οποιαδήποτε μεταβολή αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2190/1994, όπως ισχύει.
Ως εκ τούτου, στην απαγόρευση δεν εμπίπτουν οι μετακλητοί υπάλληλοι, ούτε η διενέργεια
αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων σε Πολιτικά Γραφεία μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών του άρθρου 55 του Π.Δ.63/2005, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα και στην παρ.8 αυτού, «Η υπηρεσία του προσωπικού των πολιτικών γραφείων λήγει αυτοδικαίως με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού».
Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου