Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος» από το ΤΕΕ


Το ΤΕΕ προκηρύσσει εξετάσεις για τη «Χορήγηση ΄Αδειας ΄Ασκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών Εσωτερικού και των Ισοτίμων Σχολών Εξωτερικού».
Αφορά στις ειδικότητες:
 • Πολιτικών Μηχανικών
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών
 • Xημικών Μηχανικών
 • Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών
 • Ναυπηγών ή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 • Αεροναυπηγών Μηχανικών
 • Λοιπών Ειδικοτήτων Μηχανικών
Οι εξετάσεις είναι προφορικές και θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών, στα Γραφεία του Τ.Ε.Ε. (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα, Βόλο και Χανιά) για τους αποφοίτους του Εσωτερικού, ενώ για τους αποφοίτους του Εξωτερικού αποκλειστικά μόνο στην Αθήνα.
Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου