Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

7 θέσεις στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου ΠατρώνΟ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», στο πλαίσιο της Πράξης «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: Εξωτερική αξιολόγηση Διδακτορικών Διατριβών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 31/10/2015, με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου.

ΘΕΣΗ 1: Ένα (1) άτομο για την αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών στην θεματική ενότητα «Ανθρωπιστικές επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού - Εικαστικές Επιστήμες-Καλές Τέχνες»
ΘΕΣΗ 2: Ένα (1) άτομο για την αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών στην θεματική ενότητα «Νομικές, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες»
ΘΕΣΗ 3: Ένα (1) άτομο για την αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών στην θεματική ενότητα «Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες»
ΘΕΣΗ 4: Ένα (1) άτομο για την αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών στην θεματική ενότητα «Γεωτεχνικές επιστήμες, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και διαστημικές επιστήμες»
ΘΕΣΗ 5: Ένα (1) άτομο για την αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών στην θεματική ενότητα «Επιστήμες μαθηματικών, φυσικής, χημείας»
ΘΕΣΗ 6: Ένα (1) άτομο για την αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών στην θεματική ενότητα «Επιστήμες μηχανικών, επιστήμες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών» 
ΘΕΣΗ 7: Ένα (1) άτομο για την αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών στην θεματική ενότητα «Επιστήμες μηχανικών, επιστήμες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών» 
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 18/09/2015
Πληροφοριές στη διεύθυνση: http://research.upatras.gr/public/UserFiles

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου