Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Ηλεκτρονικής διόρθωσης ΑΦΜ και ΑΜΕΑπό την 1η Οκτωβρίου 2015 και μετά οι εργοδότες που έχουν περισσότερους του ενός Αριθμούς Μητρώου (ΑΜΕ) στο ΙΚΑ ή δεν έχουν διορθώσει τον ΑΦΜ, παρά το γεγονός ότι είχε εντοπιστεί το λάθος, θα μπορούν να το κάνουν μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος «Εργάνη». Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εργασίας, οι εργοδότες που ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις από την Τέταρτη 02-09-2015 θα έχουν προαιρετικά τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» τα έντυπα που απαιτούνται. 
Όμως από τον Οκτώβριο και μετά, οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ παύουν για τις ανωτέρω περιπτώσεις εργοδοτών να δέχονται τα αντίστοιχα έντυπα αρμοδιότητάς τους με προσέλευση στην υπηρεσία. 

Η διαδικασία ηλεκτρονικού συγχρονισμού του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη ολοκληρώθηκε και καθίσταται πλέον εφικτή η πρόσβασή του, για τους εργοδότες που αντιμετωπίζουν κάποιο από τα παραπάνω προβλήματα. 
Αντίθετα, η διαδικασία κατάθεσης των σχετικών εντύπων με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, ισχυουσών των προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν τη χειρόγραφη υποβολή, συνεχίζεται μέχρι τον πλήρη ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» για τις εξής περιπτώσεις: 
i) Εργοδοτών που έχουν απογραφεί χωρίς ΑΦΜ στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (όπως συμβαίνει με τους διαχειριστές πολυκατοικιών). 
ii) Εργοδοτών που δεν έχουν την υποχρέωση απογραφής στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω του ότι απασχολούν εργαζόμενους που δεν ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.χ. εργάτες γης) και iii) Εργοδοτών που διαθέτουν ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου