Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

Επίδομα μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες του ΕΤΑΑ


Με ΚΥΑ έχουν καθοριστεί η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ (Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων) οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα.
Τι ποσό δικαιούνται
Κατά την απόφαση, οι αυτοαπασχολούμενες μητέρες δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας μηνιαίο επίδομα μητρότητας, ύψους διακοσίων ευρώ για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

Προϋποθέσεις
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού είναι να έχουν πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθένειας σε είδος) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και να ασκούν αποκλειστικά το ελεύθερο επάγγελμα.
Για τη χορήγηση απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Αίτηση της ασφαλισμένης στον οικείο Τομέα Ασφάλισης του ΕΤΑΑ.
β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1985 ότι ασκεί αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα και δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας.
Η αίτηση για χορήγηση του εν λόγω επιδόματος υποβάλλεται από την ασφαλισμένη εντός 6 μηνών από την ημερομηνία τοκετού.
Δεδομένου ότι η ΚΥΑ δεν αναφέρει τίποτε σχετικά με αναδρομικότητα, συμπεραίνει κανείς ότι το μέτρο ισχύει για τοκετούς που πραγματοποιούνται μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ (7/10/2014).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου