Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Πρόσκληση ΙΝΕΔΙΒΙΜ προς αναπληρωτές για ενημέρωση του αρχείου δικαιούχων
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρεί η Ομάδα Έργου του Προγράμματος, αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών απέστειλε Φακέλους Δαπανών, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες ΔΙΠΕ και ΔΙΔΕ δεν ενημέρωσαν την Ομάδα Έργου ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι δικαιούχοι. Πρόγραμμα: «Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ»
Οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στην προαναφερθείσα κατηγορία είναι :

1. ΒΑΛΑΜΑΤΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ,
2. ΒΥΖΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
4. ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ,
5. ΔΟΡΓΙΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ,
6. ΖΕΙΜΠΕΚΗ ΡΟΖΑΛΙΑ,
7. ΚΑΡΑΚΩΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,
8. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ,
9. ΚΟΥΒΑΡΔΑ ΝΙΚΗ,
10. ΜΙΧΕΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
11. ΜΠΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ,
12. ΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ,
13. ΦΑΡΔΕΛΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ,
14. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, 1
5. ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ.
Παρακαλούνται οι ως άνω, να επικοινωνήσουν μέχρι την 19/08/2015 με τις ΔΙΠΕ /ΔΙΔΕ και να ζητήσουν από αυτές την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς την Ομάδα Έργου του Προγράμματος (στην ηλεκτρονική διεύθυνση sitisianapliroton@inedivim.gr), από το οποίο να προκύπτει ότι είναι δικαιούχοι.
Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η Ομάδα Έργου θα οριστικοποιήσει τον κατάλογο των δικαιούχων και θα προχωρήσει στην έκδοση των σχετικών πινάκων πληρωμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου