Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

90 εποχικές προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού

 
Ενενήντα θέσεις εποχικού προσωπικού προσφέρουν 4 Εφορείες Αρχαιοτήτων.Στην ΕΦΑ Κορινθίας τις θέσεις θα καταλάβουν τρεις Εργατοτεχνίτες κατηγορίας ΔΕ,
τρεις Ειδικευμένοι Εργάτες ΥΕ και ένας Συντηρητής Αρχαιοτήτων ΤΕ (έως 26 Αυγούστου). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου