Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

7 προσλήψεις στο σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων


Ανακοίνωση για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ορισμένου χρόνου επτά (07) ατόμων, διάρκειας οχτώ (8) μηνών των παρακάτω ειδικοτήτων: 
α) Πέντε (05) οδηγούς επισκεπτών Σπηλαίου Δ.Ε. . 
β) Έναν (01) επιμελητή εισπράξεων Δ.Ε. . 
γ) Έναν (01) οδηγό τουριστικού τρένου Δ.Ε. . 
Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτού. 

Το Σπήλαιο Περάματος διατηρεί το δικαίωμα, ενόψει και των περιορισμών που θέτει η σχετική διάταξη του Νόμου, να επιλέξει και να προσλάβει όσους από τους αιτούντες καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας του Σπηλαίου. 
Αντίγραφο της παρούσας απόφασης να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010.


Ανακοίνωση για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού ορισμένου χρόνου επτά (07) ατόμων, διάρκειας οχτώ (8) μηνών των παρακάτω ειδικοτήτων: α) Πέντε (05) οδηγούς επισκεπτών Σπηλαίου Δ.Ε. . β) Έναν (01) επιμελητή εισπράξεων Δ.Ε. . γ) Έναν (01) οδηγό τουριστικού τρένου Δ.Ε. . Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτού. Το Σπήλαιο Περάματος διατηρεί το δικαίωμα, ενόψει και των περιορισμών που θέτει η σχετική διάταξη του Νόμου, να επιλέξει και να προσλάβει όσους από τους αιτούντες καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας του Σπηλαίου. Αντίγραφο της παρούσας απόφασης να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010.

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου