Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

15 θέσεις εργασίας στην Αττική
Ο σύνδεσμος Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών ως εξής: Δέκα πέντε (15) Εργατών καθαριότητας ΥΕ

Α) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Δυο μήνες εντός του έτους 2015
Β) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.
Ηλικία από 18-65.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Σύνδεσμο (Γραφείο Προέδρου) από 24/8/2015 έως 28/8/2015 και κατά τις ώρες 10:00π.μ.-13:00μμ τηλ.210-4010320-25

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου