Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο ΗγουμενίτσαςΟ Δήμος Ηγουμενίτσας ύστερα από την υπ' αριθ. 181/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα και για τον μήνα Αύγουστο , συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι επιδοτούμενοι άνεργοι
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, από 14 /08/2015 έως και 24 /08/2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου