Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο τμήμα Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι, στο ΦΕΚ 803/τ.Γ’/11-8-2015 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή, ως εξής: Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής • Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ιομορφικό Λογισμικό και Κρυπτογραφία».

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφορικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 00000746877
Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 25-10-2015. Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Πληροφορικής (τηλ. 210-4142263).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου