Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Διευκρινίσεις για τις αποσπάσεις και την κατάρτιση πινάκων αναπληρωτών/ωρομισθίων"Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 2190/1994 (Α’28), μπορούν να διενεργούνται αποκλειστικά όλες οι διαδικασίες για τις αποσπάσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
καθώς και οι διαδικασίες για την κατάρτιση πινάκων αναπληρωτών/ωρομισθίων εκπαιδευτικών και την πρόσληψή τους.
Παρακαλούμε για την αυστηρή εφαρμογή των ανωτέρω".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου