Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσληψη 5 καθαριστριών για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αμοργού


Ο Δήμος Αμοργού ανακοίνωσε ότι η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Αμοργού θα προβεί σε πρόσληψη (5) καθαριστριών - καθαριστών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου των παρακάτω σχολικών μονάδων,για το σχολικό έτος 2015-2016
Δημοτικό Σχολείο Αιγιάλης 5 ( 4 κλασικού και 1 ολοήμερου τμήματος) 1 άτομο

Νηπιαγωγείο Αιγιάλης-Θολαρίων 2 (1 κλασικού και 1 ολοήμερου τμήματος) 1 άτομο

Δημοτικό Σχολείο -Νηπιαγωγείο Αρκεσίνης 4 (3 κλασικού και 1 ολοήμερου τμήματος Δημοτικού Σχολείου) 1 άτομο

Δημοτικό Σχολείο -Νηπιαγωγείο Καταπόλων 6 (4 κλασικού και 2 ολοήμερου τμήματος) 1 άτομο Δημοτικό 
Σχολείο -Νηπιαγωγείο Χώρας 5 (4 κλασικού και 1 ολοήμερου τμήματος Δημοτικού Σχολείου) 1 άτομο

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμοργού ή στις εν λόγω σχολικές μονάδες από την Τετάρτη 02/09/15 έως την Τετάρτη 09/09/15.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου