Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

5 άτομα αναζητά η ΔΕΥΑ ΚεφαλονιάςΗ ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού 2μηνες διάρκειας και αριθμού 5 ατόμων.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές στα γραφεία της υπηρεσίας μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 04/08/2015 έως και 13/08/2015, λόγω των κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας μας.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  
Για όλες τις θέσεις, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κεφαλονιάς.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
Προϋπάρχουσα εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου