Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

27 άτομα προς πρόσληψη στο Δημοτικό Ωδείο Πάτρας
Την πρόσληψη 27 ωροµισθίων (15 µουσικών – καθηγητών και 12 Εικαστικών & κεραµιστών) για παροχή διδακτικού έργου στο ∆ηµοτικό Ωδείο και στο Εικαστικό Εργαστήριο αντίστοιχα, µε σύµβαση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. για την κάλυψη αναγκών στο Τµήµα του ∆ηµοτικού Ωδείου για το
διδακτικό έτος 2014-2015 ανακοινώνει η «∆ηµοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων».
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου