Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Πρόσληψη 10 ατόμων στο Δημοτικό Ωδείο Ξάνθης


Την πρόσληψη ωροµισθίων καθηγητών µουσικής στο ∆ηµοτικό Ωδείο Ξάνθης για το σχολικό έτος 2015 -2016 ενέκρινε το Κέντρου Πολιτισµού του ∆ήµου Ξάνθης.
Ειδικότητες:

Καθηγητής κιθάρας (1)
Καθηγητής βιολιού (1)
Καθηγητής πιάνου (1)
Καθηγητής θεωρητικών µαθηµάτων (4)
Καθηγητής βυζαντινής µουσικής (1)
Καθηγητής µονωδίας (1)
Καθηγητής πνευστών (1)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου