Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Προσλήψεις 205 ατόμων σε δήμουςΈγκριση σύναψης δεκαοκτώ (18) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και εκατόν ογδόντα επτά (187) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύναψη δεκαοκτώ (18) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έως έντεκα (11) μήνες και εκατόν ογδόντα επτά (187) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος για τη στελέχωση των Δήμων και ΝΠΔΔ αυτών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Λέσβου Λέσβου ΝΠΔΔ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" 1
-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αττικής Αμαρουσίου ΔΗΜΟΣ 130
Αττικής Βύρωνος ΝΠΔΔ "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ & ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ" 18
Αττικής Ελληνικού-Αργυρούπολης ΔΗΜΟΣ 20 Αττικής Φυλής ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ "Η ΠΑΡΝΗΘΑ" 5
-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ευβοίας Χαλκιδέων ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 17
Μαγνησίας Βόλου ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 1
-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Δράμας Δράμας ΔΗΜΟΣ 12
Χαλκιδικής Αριστοτέλη ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει ή με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (206/Α'), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (234/Α'), καθώς και τις διατάξεις του πδ 524/1980, κατά περίπτωση. 
Κοινοποίηση: Ο Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής ΑΣΕΠ, Πουλίου 6, 115.23 - Αθήνα Ανασυγκρότησης Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Νικόλαος Βούτσης 3. Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Αποκ. & Τ.Α. 4. Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου