Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Προσδιορίστηκαν τα ποσά αποζημίωσης των ιατρών μελών επιτροπών ΥΕΑΝΕΘΤην αποζημίωση των ιατρών-μελών Υγειονομικών Επιτροπών Απογραφομένων Ναυτικών Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) καθορίζουν με κοινή υπουργική απόφαση το Υπουργείο Οικονομικών και του Υπουργείου Οικονομίας.
Με την κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζεται η κατά συνεδρίαση αποζημίωση των ιατρών-μελών Υγειονομικών Επιτροπών Απογραφομένων Ναυτικών Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) ως εξής: 

α) 37,50 € ανά συνεδρίαση για έκαστο ιατρό-μέλος των ΥΕΑΝΕΘ και έως είκοσι (20) συνεδριάσεις για χρονικό διάστημα ένα έτος πριν από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ και έως 31-12-2014. β) 40,00 € ανά συνεδρίαση για έκαστο ιατρό-μέλος των ΥΕΑΝΕΘ από 1-1-2015 και εφεξής και έως 48 συνεδριάσεις ανά έτος. 
Η κατά τα ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται εφόσον οι εργασίες των Επιτροπών λαμβάνουν χώρα εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. 
Η ισχύς της απόφαση θα ισχυσει αναδρομικά για πριν ένα έτος πριν από την έκδοση της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου