Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Θέση Επιστημονικού συνεργάτη ειδικότητας Γεωπόνου στο ΙΕΤΕΘ
Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «GreenFilm» [232] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
ΚΩΔ. Θέσης: 232/27-08-2015 ΑΔΑ : 7Η88469ΗΡ8-ΩΛ8 Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Γεωπόνου 

Αντικείμενο: Διαχείριση πειραματικών θερμοκηπίων / πειραματικές μετρήσεις Διάρκεια: 02 μήνες Τόπος: Βόλος-Αγρόκτημα Βελεστίνου
Προθεσμία υποβολής 11-09-2015 και ώρα 14:00 μ.μ. 
Αποστολή Δικαιολογητικών: ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Δημητριάδος 95 & Παύλου Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333, Βόλος Πληροφορίες: κα Σταυρούλα Διβανέ Τηλ.: 24210-96752 e-mail: sdivane@ireteth.certh.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου