Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

5 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση στον ΟΑΕΕ Δυτικής Μακεδονίας
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες των Τμημάτων της Περ/κής Δ/νσης Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την πόλη της Κοζάνης σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση πέντε (5) υπαλλήλων, μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, από δημόσιες υπηρεσίες κάθε μορφής ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α., για ένα (1) έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση, από 21-8-2015 έως 21-9-2015, τα κάτωθι δικαιολογητικά: Αίτηση για την Προκήρυξη:ΔΙ.ΔΙΟΙΚ/Φ78/86/1386533/21-8-2015 Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Γενική Δ/νση Διοικ/κής Υποστήριξης Δ/νση Διοικητικού Ακαδημίας 22 106 71 Αθήνα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου