Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Σε εφαρμογή η συλλογική σύμβαση εργασίας μουσικών ΟΤΑ


Με το ΥΠΕΣΔΑ οικ. 26194/22.07.2015, κοινοποιείται η από 14.7.2015 ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», η οποία υπεγράφη μεταξύ των εκπροσώπων του ελληνικού δημοσίου και της Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΕΜ-ΟΤΑ).
Με τη σύμβαση αυτή, η οποία εφαρμόζεται στους μουσικούς που είναι μέλη της ΠΕΜ-ΟΤΑ, ρυθμίζεται σειρά θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των μουσικών των ΟΤΑ:

  • ωράριο εργασίας,
  • άδειες,
  • κατασκηνώσεις ανήλικων τέκνων,
  • αποζημίωση απόλυσης,
  • μέσα ατομικής προστασίας της υγείας,
  • διευκόλυνση της συνδικαλιστικής δράσης.
Η ισχύς της σύμβασης άρχισε από 14.07.2015. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
& ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015
Αρ. Πρωτ.: οικ.26194

ΘΕΜΑ: Υπογραφή ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης εργασίας Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών ΟΤΑ (ΠΕΜ-ΟΤΑ)
Σας κοινοποιούμε την από 14-7-2015 ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», η οποία υπεγράφη μεταξύ των εκπροσώπων του ελληνικού Δημοσίου και της Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΕΜ-ΟΤΑ) και έλαβε πρωτόκολλο κατάθεσης 4/14-7-2015, και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους ΟΤΑ αρμοδιότητας σας, για εφαρμογή όπου συντρέχει περίπτωση.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εφαρμόζεται στους μουσικούς που είναι μέλη της ΠΕΜ-ΟΤΑ, όπως αυτό προκύπτει οπό το μητρώο των μελών της, για το σκοπό αυτό, δε, χορηγείται βεβαίωση σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου