Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

Εγκύκλιος για τη δήλωση παραμονής και παρουσίαση στην υπηρεσία των επικουρικών γιατρών

giatroi-xierourgia
Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας, με θέμα την «Ανακοίνωση δημοσίευσης τροποποίησης απόφασης περί της κατάρτισης και τήρησης καταλόγου επικουρικών ιατρών». 
Όπως αναφέρεται:
1. Ορίστηκε προθεσμία μέχρι και 14-8-2015 προκειμένου να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση, οι εγγεγραμμένοι μέχρι 26-6-2015 στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών, οι οποίοι δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης έως 7-7-2015, ότι επιθυμούν να παραμείνουν στον κατάλογο και να τοποθετηθούν οπουδήποτε, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο υπουργείο Υγείας (Γενικό Πρωτόκολλο - Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων Νομικών Προσώπων-Τμήμα Ιατρών ΕΣΥ).
2. Όσοι ιατροί δεν υποβάλλουν μέχρι 14-8-2015 την ανωτέρω δήλωση, διαγράφονται αυτοδικαίως από τον κατάλογο.
3. Η προθεσμία εντός της οποίας οφείλουν να παρουσιάζονται στον φορέα που τοποθετούνται, ορίστηκε σε επτά (7) ημέρες από την παραλαβή της απόφασης τοποθέτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου