Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Πρόσληψη και επιμόρφωση νηπιαγωγών για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο


Εκδόθηκε η πρόσκληση προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, η κάλυψη των ελλείψεων που αφορούν την ειδικότητα των Νηπιαγωγών – ΠΕ60, στα δημόσια σχολεία.
Η υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 31 Αυγούστου.
Η παρούσα παρέµβαση αφορά στην ενίσχυση και υποστήριξη των Ολοήµερων Νηπιαγωγείων, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητά τους, κυρίως µέσω:

α) της πρόσληψης, τοποθέτησης και απασχόλησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 60, καθώς και
β) της επιµόρφωσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 60 µέσω των αρµοδίων Σχολικών Συµβούλων Προσχολικής Ηλικίας.
Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, επενδυτική προτεραιότητα είναι η μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιµης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, µη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και Ειδικός Στόχος είναι η αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση.
pinakas
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης για τους Άξονες Προτεραιότητας 6,8,9 ανέρχεται στα 8,3 εκατ. ευρώ περίπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου