Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Δεδουλευμένα από το ΙΚΑ διεκδικούν οι συμβεβλημένοι δικηγόροι


Την καταβολή των οφειλών προς τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, ζητεί ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κ. Ι. Θεωνά.
Ειδικότερα, στην επιστολή του ο κ. Αλεξανδρής επισημαίνει πως από τις αρχές Ιουνίου 2015 και μέχρι σήμερα τα υποκαταστήματα ΙΚΑ ανά την Ελλάδα δεν εξοφλούν τις οφειλές τους προς τους συνεργαζόμενους με αυτά δικηγόρους, δηλαδή την εξόφληση των δαπανών των γραμματείων προείσπραξης του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και των αμοιβών των.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα – όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας – «εκτός της μη καταβολής των αμοιβών για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη συσσώρευση οφειλών στους οικείους Δικηγορικούς  Συλλόγους, και την υποχρέωση των Δικηγόρων για την καταβολή του αναλογούντος, αλλά μη εισπραχθέντος ΦΠΑ για τις παρασχεθείσες εργασίες τους, εξ ιδίων χρημάτων».

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρή «η συνεχιζόμενη αυτή κατάσταση εκτός του ότι αποστερεί τους δικηγόρους των δεδουλευμένων αμοιβών τους, δημιουργεί δε οικονομική δυσλειτουργία και στους Δικηγορικούς Συλλόγους για την παρατεινόμενη πίστωση που τους παρέχει, με ανάλογη πίεση προς αυτούς για την έγκαιρη εξόφληση των οφειλών τους».
Υπό τα δεδομένα αυτά ο κ. Αλεξανδρής παρακαλεί τον πρόεδρο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ λαμβάνοντας υπόψη και τις άμεσα οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα, να μεριμνήσει για την εξομάλυνση της κατάστασης που «διότι η περαιτέρω παράτασή της δεν είναι οικονομικά ανεκτή, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν ήδη εξαντλήσει τα περιθώρια πίστωσης προς τους Δικηγόρους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου