Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Διευκρινίσεις για τις κοινωφελείς προσλήψεις στους δήμους από τον ΟΑΕΔ(ΕΓΓΡΑΦΟ)

Το πλαίσιο στο οποίο θα υλοποιηθεί η Κοινωφελής Εργασία, όσον αφορά το ωράριο εργασίας, τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών τους αλλά και την πιστοποίηση των δικαιολογητικών που απαιτεί μια θέση, διευκρινίζει ο ΟΑΕΔ με έγγραφο του προς την ΚΕΔΕ, στο οποιο αναφέρει:
"Οι ωφελούμενοι από του προγράμματος, θα ακολουθούν το ωράριο των μονίμων εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας στους Δήμους. 
Για τον υπολογισμό των μηνιαίως ασφαλιστικών εισφορών τους, ο ΟΑΕΔ τονίζει πως οι καθαρές αμοιβές-αποδοχές μετατρέπονται σε μεικτές αποδοχές και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή μικτής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ. 

Με αντίστοιχο τρόπο θα υπολογίζονται και οι εισφορές στον κλάδο βαρέων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Επίσης, ο επιβλέπων φορέας είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την πρόσληψη, ενώ οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν σε παιδικούς σταθμούς και κωλύονται ανυπαίτια να αναλάβουν καθήκοντα, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα παρατείνεται όσο καιρό είναι και η απουσία τους. 
Επομένως, όσοι έχουν ήδη προσληφθεί και απασχολούνται σε δομές που κλείνουν τον Αύγουστο θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των δομών σε ισόχρονη παράταση με αυτή της διακοπής."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου