Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Προσλήψεις σε Κέντρα Πρόνοιας




Την έγκριση για να προχωρήσουν οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Εργασίας
Σύμφωνα με την απόφαση εγκρίνεται η πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων επικουρικού
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως ακολούθως: 


Επίσης εγκρίνεται η πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων επικουρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως ακολούθως: 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου