Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

Προσλήψεις στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας37 προσλήψεις σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας εγκρίθηκαν 37 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια, στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Από τις προσλήψεις αυτές προκαλείται δαπάνη ύψους
342.950,00€ περίπου σε βάρος του Π/Υ του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και 265.212,00€ περίπου σε βάρος του Π/Υ του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Οι θέσεις και οι ειδικότητες


    
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου