Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

Ωράριο Εργασίας Τεχνολόγων - Παρασκευαστών Ιατρικών Εργαστηρίων


Σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των εργαζομένων τόσο σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια - κέντρα όσο και τη συλλογική σύμβαση για τις ιδιωτικές κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύματα, μέχρι το Ιούλιο του 2011 το ωράριο ορίζονταν στις 6,5 ώρες. 
Τον Ιούλιο του 2012 η διοίκηση της ΟΣΝΙΕ προχώρησε σε σύναψη συλλογικής σύμβασης με εργοδοτικούς φορείς με νέο ωράριο οριζόμενο στις 8 ώρες για το σύνολο των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές και νοσηλευτικά Ιδρύματα, συμπεριλαμβάνοντας και Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων - Παρασκευαστές.

Δεδομένου ότι από τη φύση των συλλογικών συμβάσεων διαχωρίζεται το καθεστώς εργασίας σε διαγνωσστικά εργαστήρια και κλινικές, και του γεγονότως ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νέα συλλογική σύμβαση για τα ιδιωτικά εργαστήρια συνεχίζουν να παράγουν κανονιστική ρύθμιση οι συμβάσεις των εργαζομένων που έχουν υπογραφεί από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό στην πράξη συμαίνει ότι για τα ιδιωτικά εργαστήρια η συλλογική σύμβαση μπορεί να έλλειξε σύμφωνα τα μέτρα του μνημονίου αλλά η τροποποίηση των όρων εργασίας γίνεται μόνο μετά από αμοιβαία συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου.
Ο εργαζόμενος μπορεί να μην αποδεχθεί αλλαγή των εργασιακών σχέσεων που προτείνει ο εργοδότης, οπότε και διατηρεί τις ρυθμίσεις που ισχύουν. Ο εργοδότης αν προχωρήσει σε μονομερή αλλαγή των όρων εργασίας αυτό ισοδυναμεί με βλαπτική μεταβολή. Βέβαια μπορεί ο εργοδότης να προχωρήσει σε καταγγελία της σύμβασης του εργαζόμενου, απόλυση, με πλήρη καταβολή αποζημίωσης, και την πρόσληψη νέου εργαζόμενου υπό νέο καθεστώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου