Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Δεκάδες οι απλήρωτοι ναυτικοί έκπτωτων ακτοπλοικών εταιρειών...Τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την προστασία της απλήρωτης ναυτικής εργασίας  με ειδική ρύθμιση, προωθεί τo υπουργείο Ναυτιλίας, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θόδωρος Δρίτσας, που ήταν και ο αποδέκτης  των παραπόνων  των απλήρωτων ναυτικών ακτοπλοϊκών εταιρειών που κηρύσσονται έκπτωτες,.
Το υπουργείο Ναυτιλίας, με σήμα του κ. Δρίτσα, καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν στη συγκέντρωση όλων των κατά των νόμων δικαιολογητικών προκειμένου να καταστεί δυνατή η οριστικοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων ναυτικών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, λήψη επειγόντων μέτρων για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των ναυτικών, τα έσοδα από την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών ακτοπλοϊκής εταιρείας που κηρύχθηκε έκπτωτη αποδίδονται σε ναυτικούς της εταιρείας, εφόσον δεν τηρούνται οι σχετικές με τη μισθοδοσία τους διατάξεις. Επίσης, ορίζει ότι η ικανοποίηση των απαιτήσεων των ναυτικών είναι σύμμετρη. Δηλαδή, το προσδιορισθέν χρηματικό ποσό στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι αυτά που ζητά ο ναυτικός αλλά τα 2/3 του οφειλόμενου ποσού, καθώς ο νόμος ορίζει ότι η ικανοποίηση των οικονομικών απαιτήσεων των ναυτικών γίνεται βάσει ενός μέτρου, έτσι ώστε να τηρείται μια αναλογία μεταξύ των μερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 2,5 εκατ. ευρώ από τα 5,5 συνολικά, έχουν δεσμευθεί και αποδοθεί έως τώρα στο ελληνικό δημόσιο, και συγκεκριμένα στο υπουργείο Οικονομικών, από τις τράπεζες, από την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών της ΝΕΛ, ποσά που θα πρέπει να αποδοθούν αναλογικά στους απλήρωτους ναυτικούς της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου