Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

80 σπουδαστές στην ΕΣΔΔΑΤο προσεχές φθινόπωρο θα διενεργηθεί ο 24ος εισαγωγικός διαγωνισμός στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), που ισοδυναμεί με αυτόματη πρόσληψη στον δημόσιο τομέα.
Ηδη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ1594/30.7.2015) η Υπουργική Απόφαση που ορίζει πως φέτος θα εισαχθούν ογδόντα σπουδαστές στη Σχολή, στα ακόλουθα Τμήματα Εξειδίκευσης:
- Γενικής Διοίκησης: 20 άτομα

- Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών: 15 άτομα
- Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας: 10 άτομα
- Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας: 10 άτομα
- Εμπορικών - Οικονομικών Υποθέσεων: 15 άτομα
- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: 10 άτομα.
Το προκαταρκτικό στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα μαθήματα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους, Μικροοικονομική-Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική, καθώς και Γνώσεις και Δεξιότητες γενικής παιδείας.
Κατά το δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται γραπτή και προφορική εξέταση σε φάκελο με επίκαιρο θέμα.
Υπουργείο Υγείας
Στο μεταξύ, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την προκήρυξη για φοίτηση στη Σχολή Απολυμαντών 2015 (τηλ.: 21321600367).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου