Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Δ. ∆ιρφύων – Μεσσαπίων: Πρόσληψη 3 ατόμων


Εγκρίνεται πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών στο Παιδικό Σταθµό Ψαχνών για την περίοδο Σεπτέµβριος – Οκτώβριος 2015 και συγκεκριμένα :

Νηπιαγωγός (ΠΕ)
Μάγειρας (∆Ε)
Βοηθός Βρεφοκόµου (∆Ε)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου