Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

2 θέσεις εργασίας στην Αρναία Χαλκιδικής
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 2 (δύο) άτομα για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη « Η Φροντίδα» , που εδρεύει
στην Αρναία Χαλκιδικής , με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου Συνεργασία με δύο παιδιάτρους ΠΕ.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου