Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Προκήρυξη για την πρόσληψη 16 καθαριστριών στο Δήμο Δάφνης ΥμηττούΗ Σχολική Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού, προκηρύσσει την πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2015-2016.
Έργο των προσλαμβανομένων θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και των προαυλίων των παραπάνω σχολικών μονάδων. 
Η σχέση εργασίας θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία της υπογραφής της έως και 30-06-2016. 
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 31/08/2015 έως και τις 4/09/2015 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τις 09:30 μέχρι και τις 14:00 στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής, οδός Ηλιουπόλεως 120, Δάφνη, 4ος όροφος, τηλ.2109760118. Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και προϋπηρεσία σε σχολείο κι ορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής: 

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου. 
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου 
3. ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο) 
4. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο) 
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας έτους 2015. 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 
7. Βεβαίωση ανεργίας ή Φωτοτυπία δελτίου ανεργίας σε ισχύ. 
8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει). 
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ο/η ενδιαφερόμενος/η υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο. 
ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων των σχετικών σχολικών μονάδων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου